Sembra directa, a prop de Cal Pelegrí

09.11.2020

Salvem Can Titó

Accions Política

Avui el ple de l’ajuntament de Vilanova del Camí ha aprovat per unanimitat una moció que Salvem Can Titó va proposar a tots els grups polítics perquè quedés ben clar que tots els representants polítics del municipi estan d’acord que no es pot fer un polígon industrial a la zona de Can Titó. Protegim l’últim verd que queda a Vilanova!

El text de la moció és el següent:

MOCIÓ PER GARANTIR LA PRESERVACIÓ DE L’ESPAI NATURAL DE CAN TITÓ DEL TERME MUNICIPAL DE VILANOVA DEL CAMÍ, AFECTAT PEL PLA DIRECTOR URBANÍSTIC DE L’ACTIVITAT ECONÒMICA DE LA CONCA D’ÒDENA (PDUAECO)

1. El Pla director urbanístic de l’activitat econòmica de la Conca d’Òdena (PDUAECO) i l’àmbit “Vilanova Sud”.

Els ajuntaments d’Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui, Òdena, La Pobla de Claramunt, Jorba i Castellolí, integrants de la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena (MICOD), juntament amb el departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, promouen el Pla director urbanístic de l’activitat econòmica de la Conca d’Òdena (PDUAECO) amb l’objectiu de dotar la Conca d’Òdena de nou sòl industrial per ubicar-hi noves activitats econòmiques que ajudin a reduir la preocupant taxa d’atur dels seus municipis.

El PDUAECO preveu quatre àmbits d’estudi en els quals desenvolupar el nou sòl industrial.

El quart d’aquests àmbits correspon a la zona denominada “Vilanova Sud”.

El document inicial estratègic del PDUAECO, a la seva pàgina 165, manifesta que l’opció escollida és l’Alternativa 2, la qual comprèn els àmbits de Vilanova del Camí Sud, l’entorn Aeròdrom d’Igualada–Òdena i la zona del Parc Tecnològic i Empresarial d'Igualada-Jorba com a emplaçaments en els quals es desenvoluparà el nou sòl industrial que promou el pla.

L’àmbit Vilanova Sud, que afecta completament la zona coneguda com a Can Titó, des dels plans del Tudó fins a les Parellades, situada al nord i al sud de la denominada Ronda Sud (C37), és un espai popular d’esbarjo dels veïns de Vilanova, Igualada i Montbui essencial per a la salut i la qualitat de vida de la ciutadania. També és una zona rica en biodiversitat i amb una orografia complexa caracteritzada per les planes agrícoles i nombrosos torrents que desguassen les aigües procedents de la serra de Collbàs.

2. Proposta d’acords per aprovar per part del ple de l’ajuntament de Vilanova del Camí

a) Manifestar per part del Ple de l’Ajuntament de Vilanova que es consideri la zona de Can Titó, pertanyent al terme municipal de Vilanova del Camí com un espai natural a preservar i en conseqüència no pugui ser destinada a un ús industrial tal com planteja el PDUAECO.

b) Que es doni trasllat d’aquesta decisió al departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.